Yishun Ring Road HDB Details - SRX
Yishun Ring Road #89832
Yishun Ring Road #89842
Yishun Ring Road #89852
Yishun Ring Road #89862
+3 Photos
Location
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
KHATIB MRT
NS14
910m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
YISHUN MRT
NS13
1.4 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Blk 666
805 812
60m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Blk 671 CP
805
70m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Opp Blk 672C
805 860 860A 850E
150m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Northland Primary
280m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Naval Base Primary
350m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Huamin Primary
1.01 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Chung Cheng High School (yishun)
420m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Orchid Park Secondary
500m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Northbrooks Secondary
550m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Wisteria Mall
40m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Northpoint Shopping Centre
1.39 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Northpoint
1.39 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
NTUC Fairprice (Wisteria Mall)
60m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
NTUC Fairprice (Khatib)
660m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Sheng Siong Supermarket(Yishun 845)
730m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
About this property
Transaction Data
Transacted Prices
Transaction Volume
Registration date Price Location Built Storey Size HDB Model
Jul 23 $355K Blk 106, Yishun Ring Rd 1978 1-3 67 sqm 3NG
Jul 23 $385K Blk 796A, Yishun Ring Rd 1986 4-6 64 sqm 3SIM
Jul 23 $385K Blk 618, Yishun Ring Rd 1992 4-6 64 sqm 3SIM
Jul 23 $373K Blk 236, Yishun Ring Rd 1985 7-9 67 sqm 3NG
Jul 23 $360K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 7-9 74 sqm 3A
Jul 23 $370K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 7-9 67 sqm 3NG
Jul 23 $395K Blk 354, Yishun Ring Rd 1989 10-12 74 sqm 3A
Jul 23 $380K Blk 106, Yishun Ring Rd 1978 1-3 82 sqm 3NG
Jul 23 $365K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 4-6 67 sqm 3NG
Jul 23 $380K Blk 354, Yishun Ring Rd 1989 7-9 74 sqm 3A
Aug 23 $345K Blk 106, Yishun Ring Rd 1978 4-6 67 sqm 3NG
Aug 23 $375K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Aug 23 $370K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Aug 23 $360K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 4-6 71 sqm 3NG
Aug 23 $375K Blk 241, Yishun Ring Rd 1986 4-6 67 sqm 3NG
Aug 23 $398K Blk 363, Yishun Ring Rd 1988 7-9 74 sqm 3A
Aug 23 $374K Blk 237, Yishun Ring Rd 1985 4-6 67 sqm 3NG
Aug 23 $400K Blk 241, Yishun Ring Rd 1986 7-9 67 sqm 3NG
Aug 23 $368K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 7-9 77 sqm 3A
Aug 23 $348K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 1-3 67 sqm 3NG
Aug 23 $350K Blk 115, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Sep 23 $400K Blk 621, Yishun Ring Rd 1988 10-12 73 sqm 3A
Sep 23 $408K Blk 617, Yishun Ring Rd 1988 10-12 73 sqm 3A
Sep 23 $340K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 4-6 67 sqm 3NG
Sep 23 $375K Blk 106, Yishun Ring Rd 1978 4-6 67 sqm 3NG
Sep 23 $392K Blk 236, Yishun Ring Rd 1985 4-6 67 sqm 3NG
Sep 23 $372K Blk 141, Yishun Ring Rd 1984 1-3 71 sqm 3NG
Sep 23 $382K Blk 242, Yishun Ring Rd 1986 7-9 67 sqm 3NG
Sep 23 $404K Blk 783, Yishun Ring Rd 1987 10-12 74 sqm 3A
Oct 23 $360K Blk 116, Yishun Ring Rd 1983 1-3 74 sqm 3A
Oct 23 $373K Blk 621, Yishun Ring Rd 1988 4-6 73 sqm 3A
Oct 23 $375K Blk 116, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Oct 23 $357K Blk 118, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Oct 23 $340K Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 4-6 64 sqm 3SIM
Oct 23 $408K Blk 622, Yishun Ring Rd 1987 4-6 73 sqm 3A
Oct 23 $368K Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 1-3 67 sqm 3NG
Oct 23 $348K Blk 165, Yishun Ring Rd 1988 1-3 64 sqm 3SIM
Oct 23 $387K Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 10-12 68 sqm 3NG
Nov 23 $400K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Nov 23 $375K Blk 140, Yishun Ring Rd 1985 4-6 68 sqm 3NG
Nov 23 $350K Blk 165, Yishun Ring Rd 1988 1-3 64 sqm 3SIM
Nov 23 $387K Blk 782, Yishun Ring Rd 1988 1-3 70 sqm 3SIM
Dec 23 $415K Blk 139, Yishun Ring Rd 1984 10-12 68 sqm 3NG
Dec 23 $357K Blk 241, Yishun Ring Rd 1986 1-3 67 sqm 3NG
Dec 23 $386K Blk 362, Yishun Ring Rd 1988 4-6 74 sqm 3A
Dec 23 $428K Blk 622, Yishun Ring Rd 1987 7-9 73 sqm 3A
Dec 23 $370K Blk 363, Yishun Ring Rd 1988 10-12 74 sqm 3A
Dec 23 $380K Blk 110, Yishun Ring Rd 1986 10-12 64 sqm 3SIM
Dec 23 $352K Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 1-3 67 sqm 3NG
Dec 23 $400K Blk 781, Yishun Ring Rd 1988 4-6 74 sqm 3A
Jan 24 $357K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Jan 24 $385K Blk 140, Yishun Ring Rd 1985 1-3 68 sqm 3NG
Jan 24 $355K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Jan 24 $375K Blk 115, Yishun Ring Rd 1983 1-3 74 sqm 3A
Jan 24 $403K Blk 783, Yishun Ring Rd 1987 4-6 74 sqm 3A
Jan 24 $393K Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 10-12 68 sqm 3NG
Jan 24 $420K Blk 140, Yishun Ring Rd 1985 4-6 68 sqm 3NG
Jan 24 $398K Blk 138, Yishun Ring Rd 1984 4-6 68 sqm 3NG
Jan 24 $400K Blk 106, Yishun Ring Rd 1978 4-6 82 sqm 3NG
Jan 24 $400K Blk 236, Yishun Ring Rd 1985 7-9 67 sqm 3NG
Jan 24 $366K Blk 141, Yishun Ring Rd 1984 1-3 68 sqm 3NG
Jan 24 $366K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Jan 24 $370K Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 7-9 64 sqm 3SIM
Feb 24 $380K Blk 113, Yishun Ring Rd 1986 4-6 64 sqm 3SIM
Feb 24 $355K Blk 363, Yishun Ring Rd 1988 4-6 74 sqm 3A
Feb 24 $405K Blk 111, Yishun Ring Rd 1982 10-12 68 sqm 3NG
Feb 24 $360K Blk 110, Yishun Ring Rd 1986 4-6 64 sqm 3SIM
Feb 24 $393K Blk 117, Yishun Ring Rd 1983 7-9 74 sqm 3A
Mar 24 $345K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 4-6 67 sqm 3NG
Apr 24 $412K Blk 781, Yishun Ring Rd 1988 4-6 74 sqm 3A
Apr 24 $380K Blk 165, Yishun Ring Rd 1988 1-3 70 sqm 3SIM
Apr 24 $410K Blk 354, Yishun Ring Rd 1989 7-9 74 sqm 3A
Apr 24 $420K Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 1-3 82 sqm 3NG
Apr 24 $390K Blk 118, Yishun Ring Rd 1983 1-3 74 sqm 3A
Apr 24 $430K Blk 621, Yishun Ring Rd 1988 10-12 73 sqm 3A
Apr 24 $370K Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 7-9 64 sqm 3SIM
Apr 24 $380K Blk 165, Yishun Ring Rd 1988 1-3 64 sqm 3SIM
Apr 24 $395K Blk 781, Yishun Ring Rd 1988 10-12 74 sqm 3A
May 24 $390K Blk 402, Yishun Ring Rd 1989 1-3 74 sqm 3A
May 24 $425K Blk 849, Yishun Ring Rd 1999 4-6 60 sqm 3A
Jun 24 $368K Blk 111, Yishun Ring Rd 1982 4-6 67 sqm 3NG
Jun 24 $410K Blk 241, Yishun Ring Rd 1986 4-6 67 sqm 3NG
Jun 24 $408K Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 7-9 64 sqm 3SIM
Jul 23 $460K Blk 620, Yishun Ring Rd 1987 1-3 83 sqm 4SIM
Jul 23 $430K Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 10-12 84 sqm 4SIM
Jul 23 $510K Blk 314, Yishun Ring Rd 1995 4-6 105 sqm 4A
Jul 23 $423K Blk 395, Yishun Ring Rd 1988 7-9 84 sqm 4SIM
Jul 23 $468K Blk 412, Yishun Ring Rd 1993 4-6 104 sqm 4A
Jul 23 $480K Blk 402, Yishun Ring Rd 1989 10-12 104 sqm 4A
Jul 23 $578K Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 4-6 102 sqm 4A
Aug 23 $430K Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4-6 84 sqm 4SIM
Aug 23 $480K Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 4-6 84 sqm 4SIM
Aug 23 $418K Blk 388, Yishun Ring Rd 1988 4-6 84 sqm 4SIM
Aug 23 $460K Blk 115, Yishun Ring Rd 1983 4-6 104 sqm 4A
Aug 23 $490K Blk 237, Yishun Ring Rd 1985 7-9 96 sqm 4NG
Aug 23 $500K Blk 621, Yishun Ring Rd 1988 1-3 103 sqm 4A
Aug 23 $460K Blk 116, Yishun Ring Rd 1983 4-6 104 sqm 4A
Aug 23 $465K Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 7-9 83 sqm 4SIM
Aug 23 $465K Blk 242, Yishun Ring Rd 1986 1-3 99 sqm 4NG
Aug 23 $455K Blk 365, Yishun Ring Rd 1989 4-6 105 sqm 4A
Aug 23 $400K Blk 388, Yishun Ring Rd 1988 10-12 84 sqm 4SIM
Aug 23 $528K Blk 309, Yishun Ring Rd 1995 4-6 108 sqm 4A
Aug 23 $487K Blk 388, Yishun Ring Rd 1988 10-12 104 sqm 4A
Aug 23 $510K Blk 783, Yishun Ring Rd 1987 10-12 104 sqm 4A
Sep 23 $475K Blk 787, Yishun Ring Rd 1988 7-9 84 sqm 4SIM
Sep 23 $566K Blk 342C, Yishun Ring Rd 2016 10-12 93 sqm 4PA
Sep 23 $458K Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 16-18 84 sqm 4SIM
Sep 23 $400K Blk 253, Yishun Ring Rd 1985 4-6 84 sqm 4SIM
Sep 23 $460K Blk 165, Yishun Ring Rd 1988 4-6 103 sqm 4A
Sep 23 $535K Blk 342C, Yishun Ring Rd 2016 7-9 93 sqm 4PA
Sep 23 $450K Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 7-9 84 sqm 4SIM
Sep 23 $500K Blk 409, Yishun Ring Rd 1988 10-12 104 sqm 4A
Oct 23 $465K Blk 366, Yishun Ring Rd 1988 10-12 104 sqm 4A
Oct 23 $450K Blk 115, Yishun Ring Rd 1983 4-6 109 sqm 4A
Oct 23 $582K Blk 342C, Yishun Ring Rd 2016 10-12 96 sqm 4PA
Oct 23 $400K Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 1-3 84 sqm 4SIM
Oct 23 $546K Blk 622, Yishun Ring Rd 1987 10-12 103 sqm 4A
Oct 23 $520K Blk 244, Yishun Ring Rd 1985 7-9 105 sqm 4A
Oct 23 $560K Blk 622, Yishun Ring Rd 1987 10-12 105 sqm 4A
Nov 23 $450K Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 10-12 84 sqm 4SIM
Nov 23 $490K Blk 799, Yishun Ring Rd 1987 1-3 103 sqm 4A
Nov 23 $430K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 1-3 104 sqm 4A
Nov 23 $535K Blk 622, Yishun Ring Rd 1987 4-6 105 sqm 4A
Nov 23 $475K Blk 139, Yishun Ring Rd 1984 7-9 93 sqm 4NG
Nov 23 $405K Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 1-3 84 sqm 4SIM
Nov 23 $555K Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4-6 104 sqm 4A
Nov 23 $420K Blk 253, Yishun Ring Rd 1985 10-12 84 sqm 4SIM
Dec 23 $437K Blk 395, Yishun Ring Rd 1988 10-12 84 sqm 4SIM
Dec 23 $495K Blk 115B, Yishun Ring Rd 2001 10-12 92 sqm 4A
Jan 24 $564K Blk 342C, Yishun Ring Rd 2016 4-6 93 sqm 4PA
Jan 24 $465K Blk 140, Yishun Ring Rd 1985 1-3 93 sqm 4NG
Jan 24 $415K Blk 252, Yishun Ring Rd 1985 1-3 84 sqm 4SIM
Jan 24 $510K Blk 330, Yishun Ring Rd 1995 4-6 105 sqm 4A
Jan 24 $420K Blk 110, Yishun Ring Rd 1986 4-6 84 sqm 4SIM
Jan 24 $480K Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 1-3 93 sqm 4NG
Jan 24 $435K Blk 244, Yishun Ring Rd 1985 4-6 84 sqm 4SIM
Jan 24 $528K Blk 388, Yishun Ring Rd 1988 1-3 104 sqm 4A
Jan 24 $460K Blk 244, Yishun Ring Rd 1985 7-9 84 sqm 4SIM
Feb 24 $435K Blk 110, Yishun Ring Rd 1986 4-6 84 sqm 4SIM
Feb 24 $480K Blk 139, Yishun Ring Rd 1984 4-6 93 sqm 4NG
Feb 24 $522K Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 4-6 104 sqm 4A
Feb 24 $470K Blk 236, Yishun Ring Rd 1985 4-6 96 sqm 4NG
Feb 24 $570K Blk 854, Yishun Ring Rd 1988 10-12 109 sqm 4A
Feb 24 $500K Blk 410, Yishun Ring Rd 1988 10-12 104 sqm 4A
Feb 24 $435K Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 10-12 84 sqm 4SIM
Feb 24 $455K Blk 327, Yishun Ring Rd 1988 10-12 84 sqm 4SIM
Mar 24 $420K Blk 395, Yishun Ring Rd 1988 7-9 84 sqm 4SIM
Mar 24 $495K Blk 141, Yishun Ring Rd 1984 10-12 91 sqm 4NG
Mar 24 $480K Blk 410, Yishun Ring Rd 1988 7-9 104 sqm 4A
Mar 24 $440K Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 4-6 84 sqm 4SIM
Mar 24 $570K Blk 142, Yishun Ring Rd 1984 7-9 93 sqm 4NG
Mar 24 $520K Blk 332, Yishun Ring Rd 1988 7-9 104 sqm 4A
Mar 24 $508K Blk 308, Yishun Ring Rd 1988 10-12 104 sqm 4A
Mar 24 $535K Blk 140, Yishun Ring Rd 1985 1-3 96 sqm 4NG
Mar 24 $491K Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 4-6 83 sqm 4SIM
Apr 24 $499K Blk 165, Yishun Ring Rd 1988 7-9 103 sqm 4A
Apr 24 $410K Blk 388, Yishun Ring Rd 1988 1-3 84 sqm 4SIM
Apr 24 $498K Blk 363, Yishun Ring Rd 1988 4-6 105 sqm 4A
Apr 24 $475K Blk 365, Yishun Ring Rd 1989 1-3 104 sqm 4A
Apr 24 $418K Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 7-9 83 sqm 4SIM
Apr 24 $460K Blk 329, Yishun Ring Rd 1988 10-12 84 sqm 4SIM
Apr 24 $500K Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 13-15 84 sqm 4SIM
Apr 24 $453K Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 1-3 84 sqm 4SIM
Apr 24 $453K Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 1-3 83 sqm 4SIM
Apr 24 $490K Blk 254, Yishun Ring Rd 1985 7-9 104 sqm 4A
Apr 24 $530K Blk 357, Yishun Ring Rd 1988 4-6 104 sqm 4A
May 24 $460K Blk 329, Yishun Ring Rd 1988 7-9 84 sqm 4SIM
May 24 $450K Blk 244, Yishun Ring Rd 1985 7-9 84 sqm 4SIM
May 24 $500K Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 13-15 84 sqm 4SIM
May 24 $510K Blk 139, Yishun Ring Rd 1984 4-6 98 sqm 4NG
May 24 $503K Blk 136, Yishun Ring Rd 1984 4-6 93 sqm 4NG
May 24 $525K Blk 331, Yishun Ring Rd 1988 4-6 108 sqm 4A
May 24 $528K Blk 242, Yishun Ring Rd 1986 10-12 91 sqm 4NG
May 24 $480K Blk 241, Yishun Ring Rd 1986 4-6 96 sqm 4NG
May 24 $484K Blk 395, Yishun Ring Rd 1988 7-9 104 sqm 4A
Jun 24 $460K Blk 120, Yishun Ring Rd 1986 1-3 84 sqm 4SIM
Jun 24 $515K Blk 367, Yishun Ring Rd 1988 10-12 104 sqm 4A
Jun 24 $530K Blk 362, Yishun Ring Rd 1988 7-9 105 sqm 4A
Jul 23 $540K Blk 240, Yishun Ring Rd 1985 4-6 122 sqm 5I
Jul 23 $580K Blk 308, Yishun Ring Rd 1988 1-3 122 sqm 5I
Jul 23 $650K Blk 786, Yishun Ring Rd 1987 10-12 121 sqm 5I
Aug 23 $650K Blk 799, Yishun Ring Rd 1987 7-9 122 sqm 5I
Aug 23 $635K Blk 367, Yishun Ring Rd 1988 7-9 122 sqm 5I
Aug 23 $500K Blk 115B, Yishun Ring Rd 2001 4-6 110 sqm 5I
Aug 23 $610K Blk 786, Yishun Ring Rd 1987 7-9 121 sqm 5I
Aug 23 $580K Blk 308, Yishun Ring Rd 1988 1-3 122 sqm 5I
Sep 23 $640K Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 4-6 132 sqm 5I
Sep 23 $568K Blk 240, Yishun Ring Rd 1985 10-12 121 sqm 5I
Sep 23 $657K Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 1-3 132 sqm 5I
Sep 23 $640K Blk 854, Yishun Ring Rd 1988 1-3 122 sqm 5I
Sep 23 $620K Blk 787, Yishun Ring Rd 1988 1-3 129 sqm 5I
Oct 23 $600K Blk 115C, Yishun Ring Rd 2001 10-12 110 sqm 5I
Nov 23 $700K Blk 342C, Yishun Ring Rd 2016 13-15 113 sqm 5PA
Nov 23 $560K Blk 257, Yishun Ring Rd 1986 1-3 122 sqm 5I
Nov 23 $650K Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 7-9 120 sqm 5I
Nov 23 $650K Blk 799, Yishun Ring Rd 1987 1-3 123 sqm 5I
Nov 23 $610K Blk 412, Yishun Ring Rd 1993 7-9 123 sqm 5I
Nov 23 $600K Blk 331, Yishun Ring Rd 1988 4-6 122 sqm 5I
Nov 23 $623K Blk 413, Yishun Ring Rd 1993 7-9 122 sqm 5I
Dec 23 $625K Blk 310, Yishun Ring Rd 1995 4-6 123 sqm 5I
Dec 23 $640K Blk 386, Yishun Ring Rd 1988 7-9 122 sqm 5I
Dec 23 $590K Blk 386, Yishun Ring Rd 1988 4-6 122 sqm 5I
Dec 23 $675K Blk 793, Yishun Ring Rd 1992 1-3 132 sqm 5A
Jan 24 $585K Blk 357, Yishun Ring Rd 1988 7-9 122 sqm 5I
Jan 24 $695K Blk 366, Yishun Ring Rd 1988 7-9 127 sqm 5I
Jan 24 $555K Blk 109, Yishun Ring Rd 1982 7-9 121 sqm 5I
Jan 24 $595K Blk 775, Yishun Ring Rd 1986 10-12 120 sqm 5I
Jan 24 $608K Blk 386, Yishun Ring Rd 1988 1-3 122 sqm 5I
Jan 24 $665K Blk 410, Yishun Ring Rd 1988 10-12 127 sqm 5I
Jan 24 $546K Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 4-6 121 sqm 5I
Jan 24 $661K Blk 787, Yishun Ring Rd 1988 4-6 121 sqm 5I
Feb 24 $530K Blk 240, Yishun Ring Rd 1985 1-3 122 sqm 5I
Feb 24 $590K Blk 115A, Yishun Ring Rd 2001 4-6 110 sqm 5I
Feb 24 $600K Blk 120, Yishun Ring Rd 1986 10-12 122 sqm 5I
Mar 24 $660K Blk 367, Yishun Ring Rd 1988 10-12 122 sqm 5I
Mar 24 $658K Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 4-6 132 sqm 5I
Mar 24 $640K Blk 330, Yishun Ring Rd 1995 7-9 125 sqm 5I
Mar 24 $620K Blk 332, Yishun Ring Rd 1988 4-6 122 sqm 5I
Apr 24 $585K Blk 357, Yishun Ring Rd 1988 1-3 122 sqm 5I
Apr 24 $688K Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 7-9 121 sqm 5I
Apr 24 $600K Blk 238, Yishun Ring Rd 1985 1-3 121 sqm 5I
Apr 24 $595K Blk 240, Yishun Ring Rd 1985 10-12 121 sqm 5I
Apr 24 $598K Blk 357, Yishun Ring Rd 1988 4-6 122 sqm 5I
May 24 $560K Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 1-3 121 sqm 5I
May 24 $780K Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 7-9 129 sqm 5I
May 24 $608K Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 4-6 121 sqm 5I
May 24 $735K Blk 310, Yishun Ring Rd 1995 7-9 135 sqm 5A
Jun 24 $800K Blk 310, Yishun Ring Rd 1995 10-12 135 sqm 5A
Aug 23 $822K Blk 387, Yishun Ring Rd 1988 10-12 142 sqm EA
Aug 23 $830K Blk 355A, Yishun Ring Rd 1988 1-3 154 sqm EM
Sep 23 $875K Blk 355, Yishun Ring Rd 1988 4-6 150 sqm EM
Sep 23 $600K Blk 359, Yishun Ring Rd 1988 4-6 146 sqm EM
Nov 23 $838K Blk 352, Yishun Ring Rd 1988 10-12 154 sqm EM
Nov 23 $760K Blk 360, Yishun Ring Rd 1988 7-9 142 sqm EA
Nov 23 $860K Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 7-9 146 sqm EM
Dec 23 $798K Blk 328, Yishun Ring Rd 1988 7-9 142 sqm EA
Dec 23 $770K Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 7-9 146 sqm EM
Jan 24 $860K Blk 356, Yishun Ring Rd 1988 4-6 146 sqm EM
Jan 24 $888K Blk 360, Yishun Ring Rd 1988 4-6 146 sqm EM
Jan 24 $795K Blk 387, Yishun Ring Rd 1988 10-12 146 sqm EM
Feb 24 $820K Blk 387, Yishun Ring Rd 1988 4-6 142 sqm EA
Feb 24 $850K Blk 355, Yishun Ring Rd 1988 1-3 154 sqm EM
Mar 24 $820K Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 10-12 146 sqm EM
Mar 24 $860K Blk 360, Yishun Ring Rd 1988 4-6 146 sqm EM
Apr 24 $880K Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 4-6 146 sqm EM
May 24 $735K Blk 360, Yishun Ring Rd 1988 4-6 145 sqm EA
May 24 $815K Blk 355A, Yishun Ring Rd 1988 1-3 146 sqm EM
Jun 24 $850K Blk 328, Yishun Ring Rd 1988 4-6 142 sqm EA
Jul 23 $330K Blk 677A, Yishun Ring Rd 2018 13-15 47 sqm 2A
Oct 23 $335K Blk 676A, Yishun Ring Rd 2018 1-3 47 sqm 2A
Jan 24 $330K Blk 448, Yishun Ring Rd 2012 10-12 47 sqm 2A
Feb 24 $325K Blk 676A, Yishun Ring Rd 2018 10-12 38 sqm 2A
Feb 24 $346K Blk 677A, Yishun Ring Rd 2018 4-6 47 sqm null
Mar 24 $335K Blk 676A, Yishun Ring Rd 2018 1-3 47 sqm 2A
Mar 24 $320K Blk 676A, Yishun Ring Rd 2018 4-6 38 sqm 2A
Apr 24 $325K Blk 677A, Yishun Ring Rd 2018 1-3 47 sqm 2A
Apr 24 $316K Blk 677A, Yishun Ring Rd 2018 4-6 47 sqm null
Jun 24 $350K Blk 676A, Yishun Ring Rd 2018 10-12 47 sqm 2A
Jun 24 $340K Blk 452, Yishun Ring Rd 2012 10-12 47 sqm 2A
Lease Start Date Price Location Built HDB Model
Jul 23 $2,400 Blk 106, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $1,500 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $1,600 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $2,100 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $3,200 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $1,900 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $1,500 Blk 139, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $2,500 Blk 617, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $2,000 Blk 806, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $3,000 Blk 853, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $2,400 Blk 448, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $2,100 Blk 365, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $2,800 Blk 142, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $2,500 Blk 621, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $1,600 Blk 106, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $2,800 Blk 118, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $1,800 Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $2,500 Blk 242, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $3,500 Blk 402, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $3,000 Blk 353, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $3,000 Blk 448, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $2,200 Blk 853, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $2,900 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $3,000 Blk 615, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $2,500 Blk 117, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 23 $3,600 Blk 813B, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $1,500 Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $3,200 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,200 Blk 110, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,750 Blk 116, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,900 Blk 138, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,400 Blk 141, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $1,500 Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,950 Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,100 Blk 354, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,400 Blk 362, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,800 Blk 621, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,000 Blk 803, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,700 Blk 806, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,300 Blk 808, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,800 Blk 849, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $3,150 Blk 853, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,700 Blk 362, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,700 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $1,500 Blk 113, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,800 Blk 365, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 23 $2,800 Blk 783, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 23 $2,700 Blk 110, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 23 $2,200 Blk 136, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 23 $3,000 Blk 621, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 23 $2,200 Blk 117, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 23 $3,200 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 23 $2,800 Blk 783, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 23 $2,600 Blk 353, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 23 $2,000 Blk 615, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 23 $2,800 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 23 $2,000 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 23 $2,500 Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 23 $3,000 Blk 165, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 23 $2,900 Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 23 $2,900 Blk 362, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 23 $2,700 Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 23 $3,000 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 23 $2,300 Blk 106, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 23 $3,100 Blk 781, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 23 $2,800 Blk 111, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,500 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $3,500 Blk 141, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $3,000 Blk 241, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,300 Blk 242, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,550 Blk 621, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,400 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,500 Blk 781, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,500 Blk 354, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,350 Blk 119, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,600 Blk 615, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $3,100 Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,450 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,800 Blk 113, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,800 Blk 365, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,400 Blk 118, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 23 $2,650 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $3,000 Blk 617, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $2,800 Blk 621, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $3,100 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $2,000 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $3,100 Blk 621, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $2,500 Blk 618, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $2,800 Blk 409, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $2,600 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $2,800 Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $2,550 Blk 115, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $2,800 Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 24 $1,800 Blk 141, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $3,200 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $2,750 Blk 140, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $1,950 Blk 142, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $2,300 Blk 142, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $2,300 Blk 165, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $2,950 Blk 239, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $2,500 Blk 242, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $2,300 Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $1,750 Blk 362, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $3,000 Blk 402, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $1,800 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $3,000 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $2,000 Blk 353, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $2,700 Blk 115, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 24 $2,600 Blk 106, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $2,600 Blk 116, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $1,500 Blk 118, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $2,300 Blk 142, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $2,200 Blk 621, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $2,500 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $2,600 Blk 853, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $2,800 Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $2,800 Blk 783, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $2,300 Blk 363, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $2,000 Blk 140, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $2,600 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $2,600 Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $3,000 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 24 $3,100 Blk 853, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $3,000 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $2,700 Blk 116, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $2,500 Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $3,400 Blk 142, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $2,600 Blk 362, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $2,500 Blk 409, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $2,950 Blk 781, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $3,000 Blk 354, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $2,600 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $3,200 Blk 781, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $2,400 Blk 115, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $2,300 Blk 111, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $2,600 Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $1,900 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $2,000 Blk 141, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $3,000 Blk 362, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $2,800 Blk 796A, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $2,000 Blk 853, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 24 $2,750 Blk 239, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $2,800 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $2,400 Blk 117, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $2,200 Blk 409, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $2,650 Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $2,300 Blk 117, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $2,200 Blk 111, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $1,800 Blk 113, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 24 $3,000 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 24 $2,400 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 24 $2,400 Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 24 $2,200 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 24 $2,100 Blk 165, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 24 $1,600 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 24 $2,800 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 24 $500 Blk 783, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 24 $1,800 Blk 853, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 24 $3,200 Blk 141, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 23 $1,700 Blk 107, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,300 Blk 112, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $2,500 Blk 119, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,000 Blk 314, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $2,050 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $1,500 Blk 388, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $2,400 Blk 448, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,400 Blk 449, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,400 Blk 677A, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $1,050 Blk 804, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,300 Blk 115C, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,600 Blk 314, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,400 Blk 327, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $2,600 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,600 Blk 112, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $2,000 Blk 244, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,250 Blk 111, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,000 Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $2,200 Blk 141, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,200 Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $1,900 Blk 117, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $3,500 Blk 137, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $2,000 Blk 236, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $2,700 Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $3,200 Blk 331, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $2,000 Blk 357, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $3,800 Blk 800, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $2,600 Blk 809, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $3,300 Blk 107, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $2,000 Blk 115B, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $2,800 Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $2,600 Blk 257, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $3,800 Blk 808, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $3,500 Blk 243, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $3,300 Blk 781, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 23 $4,000 Blk 812, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $2,900 Blk 113, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,200 Blk 114, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,000 Blk 253, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,300 Blk 253, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,300 Blk 330, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $2,400 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,400 Blk 413, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,300 Blk 800, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,800 Blk 806, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $2,000 Blk 854, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,800 Blk 353, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,200 Blk 615, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,300 Blk 117, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,400 Blk 136, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,600 Blk 237, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $3,000 Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $2,420 Blk 365, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 23 $2,000 Blk 140, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $2,800 Blk 116, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,400 Blk 117, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,500 Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,100 Blk 309, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $2,800 Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,400 Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,500 Blk 314, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $2,800 Blk 357, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $2,800 Blk 362, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $2,800 Blk 398, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $1,600 Blk 411, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $2,200 Blk 615, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $2,500 Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,600 Blk 621, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,900 Blk 775, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $2,300 Blk 799, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $2,300 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,500 Blk 783, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,100 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $2,550 Blk 120, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $1,900 Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,100 Blk 110, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,300 Blk 110, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $3,300 Blk 327, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 23 $2,800 Blk 257, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 23 $3,350 Blk 310, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 23 $3,300 Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 23 $2,800 Blk 329, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 23 $3,400 Blk 781, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 23 $2,700 Blk 329, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 23 $3,500 Blk 783, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 23 $2,800 Blk 253, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 23 $2,800 Blk 853, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 23 $3,300 Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 23 $2,650 Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 24 $2,500 Blk 107, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 24 $3,300 Blk 112, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 24 $2,800 Blk 257, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 24 $3,600 Blk 354, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 24 $3,200 Blk 410, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 24 $3,000 Blk 787, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 24 $3,500 Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 24 $3,500 Blk 329, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 24 $3,200 Blk 138, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 24 $3,300 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 24 $2,300 Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 24 $3,250 Blk 244, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 24 $3,200 Blk 116, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 24 $3,000 Blk 141, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 24 $3,000 Blk 254, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 24 $3,000 Blk 329, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 24 $2,400 Blk 106, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 24 $2,750 Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 24 $3,500 Blk 253, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 24 $3,000 Blk 395, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 24 $2,250 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 24 $3,000 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 24 $2,800 Blk 855, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 24 $2,700 Blk 781, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 24 $2,800 Blk 775, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 24 $3,500 Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 24 $3,100 Blk 111, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $2,500 Blk 142, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $2,600 Blk 237, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $3,400 Blk 314, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $3,100 Blk 354, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $2,400 Blk 386, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $3,000 Blk 388, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $3,000 Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $3,350 Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $2,700 Blk 853, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $3,300 Blk 329, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $3,000 Blk 314, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $2,750 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $2,500 Blk 330, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $2,800 Blk 251, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 24 $2,400 Blk 409, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 24 $2,400 Blk 242, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 24 $3,350 Blk 366, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 24 $3,750 Blk 620, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 24 $2,000 Blk 254, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 24 $3,000 Blk 115C, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 24 $3,000 Blk 795A, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 24 $3,300 Blk 113, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 24 $3,650 Blk 110, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 24 $3,200 Blk 308, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 24 $3,300 Blk 342C, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 24 $1,800 Blk 395, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 24 $3,200 Blk 410, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 23 $3,600 Blk 115B, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 23 $1,900 Blk 240, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 23 $3,200 Blk 804, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 23 $2,300 Blk 809, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 23 $3,800 Blk 809, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 23 $2,500 Blk 236, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 23 $2,450 Blk 330, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 23 $3,550 Blk 115A, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 23 $3,000 Blk 115C, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 23 $2,700 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 23 $3,300 Blk 677B, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 23 $3,850 Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 23 $3,300 Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 23 $3,600 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 23 $2,800 Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 23 $2,200 Blk 310, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 23 $3,000 Blk 620, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 23 $3,600 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 23 $3,600 Blk 775, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 23 $2,800 Blk 115C, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 23 $3,200 Blk 257, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Oct 23 $2,900 Blk 620, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Oct 23 $3,400 Blk 238, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Nov 23 $3,600 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Nov 23 $3,400 Blk 620, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Nov 23 $3,800 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Dec 23 $2,500 Blk 115B, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Dec 23 $3,700 Blk 775, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Dec 23 $3,800 Blk 332, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Dec 23 $4,000 Blk 240, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Dec 23 $3,000 Blk 855, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Dec 23 $2,000 Blk 310, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jan 24 $2,000 Blk 412, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jan 24 $3,500 Blk 115C, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jan 24 $3,300 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Feb 24 $2,200 Blk 120, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Feb 24 $3,500 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Feb 24 $3,500 Blk 240, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 24 $3,300 Blk 115B, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 24 $3,200 Blk 240, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 24 $2,300 Blk 310, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 24 $2,600 Blk 787, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 24 $3,100 Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 24 $3,200 Blk 332, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 24 $3,300 Blk 314, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 24 $3,700 Blk 240, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 24 $3,800 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 24 $3,500 Blk 120, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 24 $2,800 Blk 238, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 24 $3,200 Blk 240, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 24 $3,900 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 24 $4,000 Blk 787, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 24 $3,600 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 24 $3,150 Blk 115A, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 24 $2,000 Blk 786, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 24 $3,400 Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 5RM
May 24 $3,400 Blk 240, Yishun Ring Rd 1987 5RM
May 24 $3,600 Blk 330, Yishun Ring Rd 1987 5RM
May 24 $2,000 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 5RM
May 24 $3,800 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 5RM
May 24 $3,500 Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 5RM
May 24 $1,800 Blk 236, Yishun Ring Rd 1987 5RM
May 24 $3,400 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 24 $3,350 Blk 115A, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 24 $3,200 Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 24 $3,500 Blk 331, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 24 $2,500 Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 24 $2,050 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 24 $2,300 Blk 855, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 23 $3,100 Blk 360, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Jul 23 $2,400 Blk 387, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Jul 23 $3,200 Blk 792, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Aug 23 $3,400 Blk 387, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Sep 23 $4,300 Blk 328, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Sep 23 $3,500 Blk 355, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Oct 23 $3,500 Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Jan 24 $3,700 Blk 356, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Feb 24 $3,500 Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Feb 24 $3,400 Blk 792, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Mar 24 $3,800 Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Mar 24 $2,800 Blk 792, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Apr 24 $2,200 Blk 360, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Apr 24 $3,600 Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Apr 24 $3,100 Blk 618, Yishun Ring Rd 1988 EXE
May 24 $3,400 Blk 328, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Jun 24 $3,000 Blk 352, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Jun 24 $3,600 Blk 355, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Aug 23 $2,500 Blk 677A, Yishun Ring Rd 2018 2RM
Jan 24 $1,750 Blk 451, Yishun Ring Rd 2018 2RM
Mar 24 $2,300 Blk 676A, Yishun Ring Rd 2018 2RM
Mar 24 $2,700 Blk 676A, Yishun Ring Rd 2018 2RM
Source: HDB/SRX
Source: HDB/SRX
How much is my home worth?
Enter your home address to get an accurate estimate of your property value.
Supported by
Nearby Projects
Developer: N.A.
Yishun
Completed in: 1985
99 Years