Yishun Ring Road HDB Details - SRX
Yishun Ring Road #89832
Yishun Ring Road #89842
Yishun Ring Road #89852
Yishun Ring Road #89862
+3 Photos
Location
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
KHATIB MRT
NS14
910m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
YISHUN MRT
NS13
1.4 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Blk 666
805 812
60m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Blk 671 CP
805
70m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Opp Blk 672C
805 860 860A 850E
150m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Northland Primary
280m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Naval Base Primary
350m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Huamin Primary
1.01 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Chung Cheng High School (yishun)
420m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Orchid Park Secondary
500m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Northbrooks Secondary
550m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Wisteria Mall
40m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Northpoint Shopping Centre
1.39 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Northpoint
1.39 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
NTUC Fairprice (Wisteria Mall)
60m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
NTUC Fairprice (Khatib)
660m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Sheng Siong Supermarket(Yishun 845)
730m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
About this property
Transaction Data
Transacted Prices
Transaction Volume
Registration date Price Location Built Storey Size HDB Model
Mar 22 $340K Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 7-9 67 sqm 3NG
Mar 22 $346K Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 7-9 68 sqm 3NG
Mar 22 $335K Blk 365, Yishun Ring Rd 1989 1-3 74 sqm 3A
Mar 22 $355K Blk 781, Yishun Ring Rd 1988 4-6 74 sqm 3A
Mar 22 $332K Blk 138, Yishun Ring Rd 1984 1-3 68 sqm 3NG
Mar 22 $368K Blk 354, Yishun Ring Rd 1989 10-12 74 sqm 3A
Mar 22 $360K Blk 618, Yishun Ring Rd 1992 7-9 64 sqm 3SIM
Mar 22 $348K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Apr 22 $358K Blk 409, Yishun Ring Rd 1988 10-12 74 sqm 3A
Apr 22 $345K Blk 140, Yishun Ring Rd 1985 4-6 68 sqm 3NG
Apr 22 $350K Blk 362, Yishun Ring Rd 1988 10-12 74 sqm 3A
Apr 22 $330K Blk 110, Yishun Ring Rd 1986 4-6 64 sqm 3SIM
Apr 22 $332K Blk 106, Yishun Ring Rd 1978 4-6 67 sqm 3NG
Apr 22 $365K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 4-6 81 sqm 3NG
Apr 22 $335K Blk 409, Yishun Ring Rd 1988 7-9 74 sqm 3A
May 22 $350K Blk 140, Yishun Ring Rd 1985 1-3 68 sqm 3NG
May 22 $345K Blk 116, Yishun Ring Rd 1983 7-9 74 sqm 3A
May 22 $360K Blk 138, Yishun Ring Rd 1984 1-3 68 sqm 3NG
May 22 $360K Blk 141, Yishun Ring Rd 1984 4-6 68 sqm 3NG
May 22 $338K Blk 362, Yishun Ring Rd 1988 4-6 74 sqm 3A
May 22 $370K Blk 618, Yishun Ring Rd 1992 10-12 64 sqm 3SIM
May 22 $335K Blk 117, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
May 22 $345K Blk 118, Yishun Ring Rd 1983 7-9 77 sqm 3A
May 22 $360K Blk 106, Yishun Ring Rd 1978 1-3 82 sqm 3NG
May 22 $358K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
May 22 $327K Blk 110, Yishun Ring Rd 1986 7-9 64 sqm 3SIM
May 22 $320K Blk 115, Yishun Ring Rd 1983 1-3 74 sqm 3A
May 22 $330K Blk 142, Yishun Ring Rd 1984 1-3 68 sqm 3NG
Jun 22 $340K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Jun 22 $325K Blk 365, Yishun Ring Rd 1989 10-12 74 sqm 3A
Jun 22 $353K Blk 409, Yishun Ring Rd 1988 7-9 74 sqm 3A
Jun 22 $372K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 7-9 74 sqm 3A
Jun 22 $360K Blk 849, Yishun Ring Rd 1999 1-3 60 sqm 3A
Jun 22 $350K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 7-9 74 sqm 3A
Jun 22 $350K Blk 118, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Jun 22 $370K Blk 365, Yishun Ring Rd 1989 7-9 74 sqm 3A
Jul 22 $396K Blk 110, Yishun Ring Rd 1986 13-15 64 sqm 3SIM
Jul 22 $330K Blk 115, Yishun Ring Rd 1983 7-9 74 sqm 3A
Jul 22 $380K Blk 849, Yishun Ring Rd 1999 4-6 60 sqm 3A
Jul 22 $350K Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 10-12 64 sqm 3SIM
Jul 22 $386K Blk 617, Yishun Ring Rd 1988 10-12 73 sqm 3A
Jul 22 $325K Blk 110, Yishun Ring Rd 1986 7-9 64 sqm 3SIM
Jul 22 $365K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 7-9 74 sqm 3A
Jul 22 $385K Blk 853, Yishun Ring Rd 1988 7-9 74 sqm 3A
Jul 22 $360K Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 7-9 68 sqm 3NG
Jul 22 $383K Blk 142, Yishun Ring Rd 1984 10-12 68 sqm 3NG
Jul 22 $382K Blk 783, Yishun Ring Rd 1987 4-6 74 sqm 3A
Jul 22 $356K Blk 236, Yishun Ring Rd 1985 7-9 67 sqm 3NG
Aug 22 $340K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 1-3 67 sqm 3NG
Aug 22 $340K Blk 165, Yishun Ring Rd 1988 13-15 64 sqm 3SIM
Aug 22 $345K Blk 116, Yishun Ring Rd 1983 1-3 74 sqm 3A
Aug 22 $364K Blk 783, Yishun Ring Rd 1987 1-3 74 sqm 3A
Aug 22 $370K Blk 622, Yishun Ring Rd 1987 1-3 73 sqm 3A
Aug 22 $348K Blk 118, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Aug 22 $318K Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 4-6 60 sqm 3I
Aug 22 $338K Blk 618, Yishun Ring Rd 1992 1-3 64 sqm 3SIM
Aug 22 $355K Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 4-6 67 sqm 3NG
Sep 22 $355K Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 10-12 64 sqm 3SIM
Sep 22 $355K Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 1-3 67 sqm 3NG
Sep 22 $350K Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 4-6 68 sqm 3NG
Sep 22 $350K Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 4-6 64 sqm 3SIM
Sep 22 $367K Blk 615, Yishun Ring Rd 1988 7-9 73 sqm 3A
Sep 22 $348K Blk 110, Yishun Ring Rd 1986 4-6 64 sqm 3SIM
Sep 22 $380K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Sep 22 $347K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 1-3 67 sqm 3NG
Sep 22 $350K Blk 165, Yishun Ring Rd 1988 10-12 64 sqm 3SIM
Sep 22 $340K Blk 241, Yishun Ring Rd 1986 4-6 67 sqm 3NG
Sep 22 $330K Blk 115, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Oct 22 $343K Blk 118, Yishun Ring Rd 1983 1-3 74 sqm 3A
Oct 22 $388K Blk 617, Yishun Ring Rd 1988 1-3 73 sqm 3A
Oct 22 $372K Blk 354, Yishun Ring Rd 1989 10-12 74 sqm 3A
Oct 22 $363K Blk 242, Yishun Ring Rd 1986 1-3 67 sqm 3NG
Oct 22 $358K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 4-6 67 sqm 3NG
Oct 22 $375K Blk 409, Yishun Ring Rd 1988 1-3 74 sqm 3A
Oct 22 $360K Blk 116, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Oct 22 $350K Blk 402, Yishun Ring Rd 1989 7-9 74 sqm 3A
Nov 22 $385K Blk 617, Yishun Ring Rd 1988 4-6 73 sqm 3A
Nov 22 $355K Blk 113, Yishun Ring Rd 1986 4-6 64 sqm 3SIM
Nov 22 $348K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Nov 22 $360K Blk 117, Yishun Ring Rd 1983 7-9 77 sqm 3A
Nov 22 $360K Blk 142, Yishun Ring Rd 1984 4-6 68 sqm 3NG
Nov 22 $365K Blk 621, Yishun Ring Rd 1988 1-3 73 sqm 3A
Nov 22 $352K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 4-6 77 sqm 3A
Nov 22 $349K Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 4-6 64 sqm 3SIM
Nov 22 $370K Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 1-3 68 sqm 3NG
Nov 22 $350K Blk 115, Yishun Ring Rd 1983 4-6 77 sqm 3A
Dec 22 $375K Blk 781, Yishun Ring Rd 1988 10-12 74 sqm 3A
Dec 22 $360K Blk 111, Yishun Ring Rd 1982 10-12 67 sqm 3NG
Dec 22 $345K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 4-6 67 sqm 3NG
Dec 22 $366K Blk 139, Yishun Ring Rd 1984 4-6 68 sqm 3NG
Dec 22 $388K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 7-9 74 sqm 3A
Dec 22 $375K Blk 796A, Yishun Ring Rd 1986 1-3 64 sqm 3SIM
Dec 22 $355K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 7-9 67 sqm 3NG
Dec 22 $358K Blk 143, Yishun Ring Rd 1985 1-3 68 sqm 3NG
Dec 22 $346K Blk 115, Yishun Ring Rd 1983 7-9 74 sqm 3A
Dec 22 $360K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 7-9 67 sqm 3NG
Dec 22 $350K Blk 111, Yishun Ring Rd 1982 1-3 67 sqm 3NG
Jan 23 $368K Blk 111, Yishun Ring Rd 1982 4-6 67 sqm 3NG
Jan 23 $350K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 7-9 67 sqm 3NG
Jan 23 $355K Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 7-9 67 sqm 3NG
Jan 23 $365K Blk 409, Yishun Ring Rd 1988 10-12 74 sqm 3A
Jan 23 $363K Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 10-12 68 sqm 3NG
Jan 23 $345K Blk 117, Yishun Ring Rd 1983 1-3 74 sqm 3A
Jan 23 $330K Blk 409, Yishun Ring Rd 1988 1-3 74 sqm 3A
Jan 23 $350K Blk 111, Yishun Ring Rd 1982 1-3 68 sqm 3NG
Feb 23 $342K Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 7-9 68 sqm 3I
Feb 23 $385K Blk 116, Yishun Ring Rd 1983 4-6 77 sqm 3A
Feb 23 $363K Blk 118, Yishun Ring Rd 1983 4-6 74 sqm 3A
Mar 22 $390K Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4-6 84 sqm 4SIM
Mar 22 $373K Blk 255, Yishun Ring Rd 1985 7-9 84 sqm 4SIM
Mar 22 $388K Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 4-6 84 sqm 4SIM
Mar 22 $434K Blk 327, Yishun Ring Rd 1988 7-9 104 sqm 4A
Mar 22 $420K Blk 365, Yishun Ring Rd 1989 7-9 104 sqm 4A
Mar 22 $400K Blk 386, Yishun Ring Rd 1988 1-3 104 sqm 4A
Mar 22 $390K Blk 251, Yishun Ring Rd 1984 1-3 88 sqm 4SIM
Mar 22 $408K Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 7-9 84 sqm 4SIM
Apr 22 $385K Blk 329, Yishun Ring Rd 1988 1-3 84 sqm 4SIM
Apr 22 $382K Blk 388, Yishun Ring Rd 1988 7-9 84 sqm 4SIM
Apr 22 $375K Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4-6 84 sqm 4SIM
Apr 22 $370K Blk 395, Yishun Ring Rd 1988 1-3 84 sqm 4SIM
Apr 22 $430K Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 4-6 85 sqm 4SIM
Apr 22 $368K Blk 395, Yishun Ring Rd 1988 7-9 84 sqm 4SIM
Apr 22 $420K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 1-3 105 sqm 4NG
Apr 22 $400K Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 7-9 85 sqm 4SIM
Apr 22 $413K Blk 620, Yishun Ring Rd 1987 7-9 83 sqm 4SIM
May 22 $501K Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 10-12 103 sqm 4A
May 22 $465K Blk 141, Yishun Ring Rd 1984 7-9 93 sqm 4NG
May 22 $448K Blk 618, Yishun Ring Rd 1992 7-9 91 sqm 4NG
May 22 $452K Blk 353, Yishun Ring Rd 1989 10-12 105 sqm 4A
May 22 $493K Blk 617, Yishun Ring Rd 1988 4-6 105 sqm 4A
Jun 22 $460K Blk 138, Yishun Ring Rd 1984 10-12 93 sqm 4NG
Jun 22 $370K Blk 388, Yishun Ring Rd 1988 4-6 84 sqm 4SIM
Jun 22 $462K Blk 332, Yishun Ring Rd 1988 4-6 104 sqm 4A
Jun 22 $425K Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 7-9 84 sqm 4SIM
Jun 22 $426K Blk 402, Yishun Ring Rd 1989 4-6 104 sqm 4A
Jun 22 $400K Blk 782, Yishun Ring Rd 1988 1-3 84 sqm 4SIM
Jun 22 $440K Blk 332, Yishun Ring Rd 1988 4-6 104 sqm 4A
Jun 22 $500K Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 10-12 104 sqm 4A
Jul 22 $433K Blk 331, Yishun Ring Rd 1988 4-6 103 sqm 4A
Jul 22 $390K Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4-6 84 sqm 4SIM
Jul 22 $478K Blk 388, Yishun Ring Rd 1988 7-9 104 sqm 4A
Jul 22 $455K Blk 331, Yishun Ring Rd 1988 4-6 108 sqm 4A
Jul 22 $480K Blk 354, Yishun Ring Rd 1989 10-12 104 sqm 4A
Jul 22 $399K Blk 395, Yishun Ring Rd 1988 7-9 84 sqm 4SIM
Jul 22 $475K Blk 787, Yishun Ring Rd 1988 1-3 104 sqm 4SIM
Jul 22 $460K Blk 242, Yishun Ring Rd 1986 1-3 99 sqm 4NG
Jul 22 $415K Blk 253, Yishun Ring Rd 1985 4-6 84 sqm 4SIM
Jul 22 $460K Blk 310, Yishun Ring Rd 1995 4-6 105 sqm 4A
Jul 22 $404K Blk 255, Yishun Ring Rd 1985 1-3 84 sqm 4SIM
Jul 22 $395K Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 10-12 84 sqm 4SIM
Jul 22 $450K Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 1-3 104 sqm 4A
Jul 22 $428K Blk 367, Yishun Ring Rd 1988 1-3 103 sqm 4A
Jul 22 $418K Blk 254, Yishun Ring Rd 1985 4-6 84 sqm 4SIM
Jul 22 $430K Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 4-6 104 sqm 4A
Jul 22 $376K Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 4-6 104 sqm 4A
Aug 22 $450K Blk 365, Yishun Ring Rd 1989 7-9 104 sqm 4A
Aug 22 $460K Blk 409, Yishun Ring Rd 1988 7-9 108 sqm 4A
Aug 22 $435K Blk 253, Yishun Ring Rd 1985 1-3 104 sqm 4A
Aug 22 $478K Blk 308, Yishun Ring Rd 1988 10-12 104 sqm 4A
Aug 22 $430K Blk 107, Yishun Ring Rd 1982 4-6 94 sqm 4NG
Aug 22 $425K Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 7-9 84 sqm 4SIM
Aug 22 $496K Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 4-6 103 sqm 4A
Aug 22 $455K Blk 114, Yishun Ring Rd 1983 7-9 109 sqm 4A
Aug 22 $408K Blk 253, Yishun Ring Rd 1985 10-12 84 sqm 4SIM
Aug 22 $485K Blk 253, Yishun Ring Rd 1985 10-12 104 sqm 4A
Aug 22 $375K Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4-6 84 sqm 4SIM
Aug 22 $460K Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 7-9 85 sqm 4SIM
Aug 22 $455K Blk 113, Yishun Ring Rd 1986 1-3 103 sqm 4A
Aug 22 $520K Blk 855, Yishun Ring Rd 1988 4-6 104 sqm 4A
Aug 22 $400K Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 1-3 83 sqm 4SIM
Aug 22 $395K Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 4-6 84 sqm 4SIM
Aug 22 $489K Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 7-9 104 sqm 4A
Sep 22 $450K Blk 412, Yishun Ring Rd 1993 4-6 107 sqm 4A
Sep 22 $425K Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 10-12 84 sqm 4SIM
Sep 22 $450K Blk 363, Yishun Ring Rd 1988 10-12 105 sqm 4A
Sep 22 $415K Blk 138, Yishun Ring Rd 1984 4-6 93 sqm 4NG
Sep 22 $495K Blk 237, Yishun Ring Rd 1985 1-3 96 sqm 4NG
Sep 22 $455K Blk 251, Yishun Ring Rd 1984 1-3 105 sqm 4A
Sep 22 $430K Blk 111, Yishun Ring Rd 1982 1-3 94 sqm 4NG
Sep 22 $460K Blk 136, Yishun Ring Rd 1984 4-6 98 sqm 4NG
Sep 22 $400K Blk 120, Yishun Ring Rd 1986 7-9 84 sqm 4SIM
Sep 22 $405K Blk 327, Yishun Ring Rd 1988 4-6 84 sqm 4SIM
Sep 22 $368K Blk 395, Yishun Ring Rd 1988 1-3 84 sqm 4SIM
Sep 22 $475K Blk 309, Yishun Ring Rd 1995 7-9 108 sqm 4A
Sep 22 $390K Blk 257, Yishun Ring Rd 1986 1-3 84 sqm 4SIM
Sep 22 $550K Blk 621, Yishun Ring Rd 1988 7-9 107 sqm 4A
Oct 22 $400K Blk 329, Yishun Ring Rd 1988 10-12 84 sqm 4SIM
Oct 22 $420K Blk 110, Yishun Ring Rd 1986 1-3 89 sqm 4SIM
Oct 22 $400K Blk 329, Yishun Ring Rd 1988 4-6 84 sqm 4SIM
Oct 22 $375K Blk 329, Yishun Ring Rd 1988 4-6 84 sqm 4SIM
Oct 22 $440K Blk 237, Yishun Ring Rd 1985 4-6 93 sqm 4NG
Oct 22 $400K Blk 257, Yishun Ring Rd 1986 7-9 84 sqm 4SIM
Oct 22 $418K Blk 254, Yishun Ring Rd 1985 1-3 84 sqm 4SIM
Oct 22 $445K Blk 620, Yishun Ring Rd 1987 4-6 85 sqm 4SIM
Nov 22 $515K Blk 342C, Yishun Ring Rd 2016 7-9 93 sqm 4PA
Nov 22 $460K Blk 329, Yishun Ring Rd 1988 4-6 104 sqm 4A
Nov 22 $415K Blk 255, Yishun Ring Rd 1985 4-6 84 sqm 4SIM
Nov 22 $395K Blk 388, Yishun Ring Rd 1988 1-3 84 sqm 4SIM
Nov 22 $470K Blk 409, Yishun Ring Rd 1988 10-12 104 sqm 4A
Nov 22 $423K Blk 253, Yishun Ring Rd 1985 7-9 84 sqm 4SIM
Nov 22 $455K Blk 367, Yishun Ring Rd 1988 7-9 104 sqm 4A
Nov 22 $440K Blk 115B, Yishun Ring Rd 2001 4-6 92 sqm 4A
Dec 22 $480K Blk 332, Yishun Ring Rd 1988 4-6 104 sqm 4A
Dec 22 $500K Blk 622, Yishun Ring Rd 1987 1-3 105 sqm 4A
Dec 22 $520K Blk 617, Yishun Ring Rd 1988 7-9 105 sqm 4A
Dec 22 $460K Blk 622, Yishun Ring Rd 1987 1-3 103 sqm 4A
Dec 22 $455K Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 1-3 85 sqm 4SIM
Dec 22 $475K Blk 237, Yishun Ring Rd 1985 7-9 93 sqm 4NG
Dec 22 $450K Blk 366, Yishun Ring Rd 1988 7-9 104 sqm 4A
Jan 23 $385K Blk 254, Yishun Ring Rd 1985 1-3 84 sqm 4SIM
Jan 23 $465K Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 13-15 84 sqm 4SIM
Jan 23 $400K Blk 388, Yishun Ring Rd 1988 7-9 84 sqm 4SIM
Jan 23 $404K Blk 329, Yishun Ring Rd 1988 1-3 84 sqm 4SIM
Jan 23 $472K Blk 165, Yishun Ring Rd 1988 13-15 103 sqm 4A
Jan 23 $470K Blk 353, Yishun Ring Rd 1989 4-6 105 sqm 4A
Jan 23 $465K Blk 412, Yishun Ring Rd 1993 4-6 104 sqm 4A
Jan 23 $465K Blk 331, Yishun Ring Rd 1988 10-12 104 sqm 4A
Jan 23 $460K Blk 136, Yishun Ring Rd 1984 4-6 93 sqm 4NG
Jan 23 $415K Blk 110, Yishun Ring Rd 1986 13-15 84 sqm 4SIM
Jan 23 $503K Blk 327, Yishun Ring Rd 1988 10-12 104 sqm 4A
Jan 23 $418K Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 7-9 84 sqm 4SIM
Jan 23 $390K Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 1-3 84 sqm 4SIM
Jan 23 $448K Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 7-9 91 sqm 4NG
Jan 23 $495K Blk 327, Yishun Ring Rd 1988 10-12 104 sqm 4A
Jan 23 $440K Blk 327, Yishun Ring Rd 1988 1-3 104 sqm 4A
Jan 23 $450K Blk 362, Yishun Ring Rd 1988 4-6 104 sqm 4A
Feb 23 $458K Blk 363, Yishun Ring Rd 1988 7-9 105 sqm 4A
Mar 22 $555K Blk 237, Yishun Ring Rd 1985 1-3 134 sqm 5A
Mar 22 $576K Blk 357, Yishun Ring Rd 1988 10-12 127 sqm 5I
Mar 22 $620K Blk 799, Yishun Ring Rd 1987 10-12 124 sqm 5I
Mar 22 $513K Blk 240, Yishun Ring Rd 1985 4-6 121 sqm 5I
Apr 22 $545K Blk 332, Yishun Ring Rd 1988 4-6 122 sqm 5I
Apr 22 $555K Blk 308, Yishun Ring Rd 1988 7-9 122 sqm 5I
Apr 22 $535K Blk 238, Yishun Ring Rd 1985 7-9 121 sqm 5I
May 22 $580K Blk 855, Yishun Ring Rd 1988 1-3 122 sqm 5I
May 22 $670K Blk 342C, Yishun Ring Rd 2016 13-15 113 sqm 5PA
May 22 $630K Blk 799, Yishun Ring Rd 1987 10-12 124 sqm 5I
May 22 $580K Blk 330, Yishun Ring Rd 1995 4-6 125 sqm 5I
Jun 22 $480K Blk 410, Yishun Ring Rd 1988 1-3 122 sqm 5I
Jun 22 $565K Blk 775, Yishun Ring Rd 1986 4-6 132 sqm 5I
Jun 22 $560K Blk 775, Yishun Ring Rd 1986 13-15 120 sqm 5I
Jul 22 $555K Blk 331, Yishun Ring Rd 1988 7-9 122 sqm 5I
Jul 22 $510K Blk 775, Yishun Ring Rd 1986 1-3 120 sqm 5I
Jul 22 $625K Blk 677B, Yishun Ring Rd 2018 4-6 113 sqm 5I
Jul 22 $588K Blk 308, Yishun Ring Rd 1988 4-6 122 sqm 5I
Jul 22 $561K Blk 411, Yishun Ring Rd 1993 4-6 123 sqm 5I
Jul 22 $540K Blk 332, Yishun Ring Rd 1988 1-3 122 sqm 5I
Jul 22 $608K Blk 367, Yishun Ring Rd 1988 10-12 122 sqm 5I
Aug 22 $545K Blk 357, Yishun Ring Rd 1988 4-6 122 sqm 5I
Aug 22 $520K Blk 115C, Yishun Ring Rd 2001 1-3 112 sqm 5I
Aug 22 $620K Blk 775, Yishun Ring Rd 1986 10-12 121 sqm 5I
Aug 22 $595K Blk 115B, Yishun Ring Rd 2001 10-12 112 sqm 5I
Aug 22 $600K Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 7-9 121 sqm 5I
Aug 22 $520K Blk 120, Yishun Ring Rd 1986 1-3 122 sqm 5I
Aug 22 $545K Blk 115A, Yishun Ring Rd 2001 4-6 112 sqm 5I
Aug 22 $558K Blk 240, Yishun Ring Rd 1985 7-9 121 sqm 5I
Aug 22 $520K Blk 115A, Yishun Ring Rd 2001 1-3 110 sqm 5I
Sep 22 $597K Blk 240, Yishun Ring Rd 1985 10-12 123 sqm 5I
Sep 22 $520K Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 10-12 121 sqm 5I
Sep 22 $662K Blk 855, Yishun Ring Rd 1988 7-9 127 sqm 5I
Oct 22 $640K Blk 854, Yishun Ring Rd 1988 7-9 122 sqm 5I
Oct 22 $705K Blk 342C, Yishun Ring Rd 2016 10-12 117 sqm 5PA
Oct 22 $550K Blk 257, Yishun Ring Rd 1986 7-9 122 sqm 5I
Oct 22 $590K Blk 367, Yishun Ring Rd 1988 10-12 122 sqm 5I
Oct 22 $545K Blk 332, Yishun Ring Rd 1988 7-9 122 sqm 5I
Oct 22 $595K Blk 367, Yishun Ring Rd 1988 10-12 122 sqm 5I
Nov 22 $630K Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 4-6 121 sqm 5I
Dec 22 $700K Blk 855, Yishun Ring Rd 1988 7-9 122 sqm 5I
Dec 22 $618K Blk 775, Yishun Ring Rd 1986 4-6 132 sqm 5I
Dec 22 $618K Blk 241, Yishun Ring Rd 1986 1-3 134 sqm 5A
Dec 22 $540K Blk 331, Yishun Ring Rd 1988 1-3 122 sqm 5I
Dec 22 $550K Blk 240, Yishun Ring Rd 1985 4-6 121 sqm 5I
Dec 22 $575K Blk 120, Yishun Ring Rd 1986 10-12 122 sqm 5I
Dec 22 $560K Blk 357, Yishun Ring Rd 1988 4-6 122 sqm 5I
Dec 22 $610K Blk 386, Yishun Ring Rd 1988 7-9 127 sqm 5I
Dec 22 $608K Blk 115B, Yishun Ring Rd 2001 10-12 112 sqm 5I
Jan 23 $510K Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 1-3 121 sqm 5I
Jan 23 $625K Blk 309, Yishun Ring Rd 1995 4-6 134 sqm 5A
Jan 23 $680K Blk 342C, Yishun Ring Rd 2016 13-15 113 sqm 5PA
Jan 23 $540K Blk 109, Yishun Ring Rd 1982 4-6 121 sqm 5I
Jan 23 $615K Blk 386, Yishun Ring Rd 1988 7-9 127 sqm 5I
Jan 23 $630K Blk 386, Yishun Ring Rd 1988 10-12 127 sqm 5I
Jan 23 $635K Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 7-9 121 sqm 5I
Jan 23 $648K Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 10-12 121 sqm 5I
Mar 22 $682K Blk 359, Yishun Ring Rd 1988 1-3 145 sqm EA
Mar 22 $720K Blk 387, Yishun Ring Rd 1988 4-6 146 sqm EM
Mar 22 $800K Blk 355, Yishun Ring Rd 1988 10-12 146 sqm EM
Apr 22 $745K Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 10-12 142 sqm EA
Apr 22 $700K Blk 361, Yishun Ring Rd 1988 1-3 146 sqm EM
Apr 22 $920K Blk 616, Yishun Ring Rd 1992 1-3 164 sqm EA
Jun 22 $770K Blk 352, Yishun Ring Rd 1988 10-12 146 sqm EM
Jun 22 $750K Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 10-12 146 sqm EM
Jul 22 $720K Blk 361, Yishun Ring Rd 1988 1-3 145 sqm EM
Jul 22 $780K Blk 359, Yishun Ring Rd 1988 7-9 146 sqm EM
Jul 22 $735K Blk 359, Yishun Ring Rd 1988 10-12 142 sqm EA
Jul 22 $750K Blk 359, Yishun Ring Rd 1988 7-9 146 sqm EM
Jul 22 $965K Blk 618, Yishun Ring Rd 1992 7-9 164 sqm EA
Aug 22 $778K Blk 355, Yishun Ring Rd 1988 7-9 150 sqm EM
Aug 22 $838K Blk 355, Yishun Ring Rd 1988 7-9 146 sqm EM
Aug 22 $838K Blk 355, Yishun Ring Rd 1988 7-9 146 sqm EM
Sep 22 $735K Blk 361, Yishun Ring Rd 1988 1-3 145 sqm EM
Sep 22 $738K Blk 355A, Yishun Ring Rd 1988 1-3 146 sqm EM
Sep 22 $738K Blk 360, Yishun Ring Rd 1988 7-9 142 sqm EA
Oct 22 $739K Blk 352, Yishun Ring Rd 1988 4-6 146 sqm EM
Oct 22 $770K Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 7-9 142 sqm EA
Nov 22 $722K Blk 359, Yishun Ring Rd 1988 4-6 142 sqm EA
Dec 22 $800K Blk 359, Yishun Ring Rd 1988 4-6 142 sqm EA
Dec 22 $845K Blk 355, Yishun Ring Rd 1988 7-9 146 sqm EM
Jan 23 $770K Blk 387, Yishun Ring Rd 1988 10-12 145 sqm EA
Jan 23 $750K Blk 328, Yishun Ring Rd 1988 4-6 145 sqm EA
Apr 22 $280K Blk 452, Yishun Ring Rd 2012 1-3 47 sqm 2A
Apr 22 $270K Blk 451, Yishun Ring Rd 2012 1-3 47 sqm 2A
Jul 22 $290K Blk 452, Yishun Ring Rd 2012 10-12 47 sqm 2A
Sep 22 $306K Blk 452, Yishun Ring Rd 2012 10-12 47 sqm 2A
Dec 22 $323K Blk 677A, Yishun Ring Rd 2018 7-9 47 sqm 2A
Dec 22 $320K Blk 677A, Yishun Ring Rd 2018 4-6 47 sqm 2A
Dec 22 $315K Blk 677A, Yishun Ring Rd 2018 7-9 47 sqm 2A
Dec 22 $315K Blk 677A, Yishun Ring Rd 2018 4-6 47 sqm 2A
Jan 23 $330K Blk 677A, Yishun Ring Rd 2018 10-12 47 sqm 2A
Jan 23 $350K Blk 677A, Yishun Ring Rd 2018 13-15 47 sqm 2A
Feb 23 $315K Blk 676A, Yishun Ring Rd 2018 7-9 47 sqm 2A
Lease Start Date Price Location Built HDB Model
Mar 22 $1,600 Blk 110, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,400 Blk 110, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,300 Blk 116, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $1,200 Blk 118, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $1,700 Blk 138, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $1,900 Blk 142, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,000 Blk 236, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $1,600 Blk 353, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $1,500 Blk 402, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $1,900 Blk 802, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,200 Blk 808, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $1,900 Blk 853, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $1,580 Blk 139, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,600 Blk 781, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,500 Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,000 Blk 115, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $1,550 Blk 402, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,500 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,500 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,200 Blk 621, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $1,600 Blk 811, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,300 Blk 806, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,500 Blk 781, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $1,400 Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $1,750 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $2,000 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $1,700 Blk 363, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $1,600 Blk 409, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $600 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $2,800 Blk 803, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $2,700 Blk 242, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $1,900 Blk 362, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $1,600 Blk 802, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $2,800 Blk 142, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $2,100 Blk 802, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Apr 22 $1,750 Blk 782, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,700 Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,900 Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $2,200 Blk 111, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,500 Blk 141, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,500 Blk 362, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,600 Blk 363, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,800 Blk 409, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $2,300 Blk 796A, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,550 Blk 853, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,600 Blk 117, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,500 Blk 853, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $2,000 Blk 113, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,500 Blk 409, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,850 Blk 803, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $3,100 Blk 813A, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $2,100 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
May 22 $1,500 Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $1,850 Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $1,500 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $1,550 Blk 165, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $2,500 Blk 354, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $1,600 Blk 615, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $2,300 Blk 617, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $1,800 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $1,600 Blk 806, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $2,000 Blk 808, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $2,200 Blk 849, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $1,600 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $1,500 Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $1,000 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $1,100 Blk 783, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $2,500 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $2,700 Blk 139, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $2,300 Blk 115, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $2,000 Blk 811, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jun 22 $2,100 Blk 617, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $2,300 Blk 110, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $1,500 Blk 113, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $2,300 Blk 115, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $1,900 Blk 117, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $1,750 Blk 136, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $1,400 Blk 139, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $1,500 Blk 353, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $2,600 Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $1,900 Blk 448, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $2,000 Blk 806, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $2,200 Blk 236, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $2,200 Blk 806, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $1,800 Blk 353, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $1,600 Blk 110, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $2,100 Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $2,100 Blk 110, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $1,700 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $2,800 Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $1,700 Blk 242, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $2,300 Blk 342B, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jul 22 $1,800 Blk 621, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $2,100 Blk 117, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $2,900 Blk 110, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $1,900 Blk 617, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $2,200 Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $2,500 Blk 239, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $2,300 Blk 808, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $1,800 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Aug 22 $2,000 Blk 783, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $2,200 Blk 143, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $2,050 Blk 362, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $2,200 Blk 803, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $2,450 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $1,750 Blk 409, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $2,800 Blk 119, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $2,500 Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $1,800 Blk 141, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $3,000 Blk 342B, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $1,500 Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $1,500 Blk 110, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $1,500 Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $3,200 Blk 165, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 22 $2,800 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 22 $2,000 Blk 165, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 22 $2,400 Blk 409, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 22 $2,900 Blk 617, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 22 $2,500 Blk 621, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Sep 22 $2,400 Blk 362, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 22 $2,000 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 22 $2,800 Blk 114, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 22 $1,800 Blk 237, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 22 $1,650 Blk 615, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 22 $2,400 Blk 115, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $2,300 Blk 106, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $2,700 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $2,500 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $2,100 Blk 165, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $2,600 Blk 242, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $1,700 Blk 362, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $2,300 Blk 781, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $2,500 Blk 806, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $1,600 Blk 808, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $1,950 Blk 813B, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Oct 22 $2,900 Blk 107, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $3,000 Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $3,000 Blk 797, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $2,400 Blk 118, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $2,900 Blk 140, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $3,000 Blk 241, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $2,500 Blk 783, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $2,000 Blk 801, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Nov 22 $3,000 Blk 140, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $3,100 Blk 136, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $3,050 Blk 139, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $2,000 Blk 615, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $2,300 Blk 241, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $2,700 Blk 806, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $3,500 Blk 141, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Dec 22 $3,000 Blk 112, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $3,000 Blk 103, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $2,000 Blk 108, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $2,000 Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $2,500 Blk 137, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $3,200 Blk 138, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $2,200 Blk 813A, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $1,850 Blk 241, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $3,200 Blk 622, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $2,700 Blk 243, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $2,400 Blk 615, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $2,800 Blk 409, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $3,000 Blk 113, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $2,500 Blk 354, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $3,200 Blk 256, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Jan 23 $2,280 Blk 782, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 23 $1,800 Blk 118, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 23 $1,450 Blk 136, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 23 $3,000 Blk 138, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 23 $2,000 Blk 242, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 23 $2,800 Blk 452, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 23 $2,900 Blk 617, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Feb 23 $1,700 Blk 807, Yishun Ring Rd 1985 3RM
Mar 22 $2,000 Blk 106, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,000 Blk 330, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,100 Blk 342C, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,000 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,250 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,400 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $1,700 Blk 806, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,000 Blk 855, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,150 Blk 800, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,500 Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,050 Blk 806, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,200 Blk 775, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,200 Blk 141, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $1,700 Blk 357, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,230 Blk 804, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $1,800 Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,200 Blk 309, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,500 Blk 110, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,600 Blk 237, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,800 Blk 314, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,500 Blk 327, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,100 Blk 329, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,000 Blk 354, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $1,900 Blk 386, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,000 Blk 388, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $1,600 Blk 410, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,100 Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,500 Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,300 Blk 801, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,100 Blk 804, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,200 Blk 395, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $1,800 Blk 254, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,100 Blk 251, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,000 Blk 107, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,000 Blk 452, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Apr 22 $2,500 Blk 353, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $2,300 Blk 255, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $1,830 Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $2,200 Blk 342B, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $1,850 Blk 409, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $2,200 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $2,600 Blk 803, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $3,000 Blk 808, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $2,700 Blk 812, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $1,600 Blk 115A, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $2,000 Blk 242, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $1,500 Blk 253, Yishun Ring Rd 1987 4RM
May 22 $2,000 Blk 812, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $1,800 Blk 253, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $1,700 Blk 327, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $2,000 Blk 327, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $1,800 Blk 395, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $2,100 Blk 452, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $1,900 Blk 620, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $2,500 Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $2,000 Blk 855, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $2,600 Blk 853, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $2,500 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $1,800 Blk 329, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $1,400 Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $2,500 Blk 116, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $3,200 Blk 805, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $600 Blk 107, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $1,700 Blk 107, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $1,400 Blk 110, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $2,200 Blk 119, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $3,250 Blk 241, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $1,950 Blk 251, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $2,200 Blk 314, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jun 22 $1,200 Blk 804, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $2,500 Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $2,050 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $2,200 Blk 804, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $2,000 Blk 395, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $1,900 Blk 239, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $2,800 Blk 115C, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jul 22 $2,050 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $2,150 Blk 257, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $2,500 Blk 331, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $1,900 Blk 395, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $1,900 Blk 621, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $2,800 Blk 812, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $2,400 Blk 257, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $3,300 Blk 801, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $2,700 Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $3,000 Blk 165, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $2,400 Blk 450, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $3,200 Blk 253, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $2,500 Blk 117, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Aug 22 $2,500 Blk 786, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 22 $1,500 Blk 107, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 22 $2,700 Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 22 $2,200 Blk 451, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 22 $2,850 Blk 327, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 22 $2,300 Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 22 $2,500 Blk 311, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 22 $2,300 Blk 113, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Sep 22 $1,800 Blk 357, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,500 Blk 116, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,500 Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $3,300 Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $3,000 Blk 309, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,300 Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,100 Blk 362, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,000 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,000 Blk 448, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $3,700 Blk 451, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,100 Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,100 Blk 799, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,500 Blk 805, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,500 Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $950 Blk 805, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,500 Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Oct 22 $2,300 Blk 110, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 22 $2,800 Blk 114, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 22 $2,500 Blk 120, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 22 $2,000 Blk 329, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 22 $2,800 Blk 449, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 22 $2,500 Blk 800, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 22 $3,100 Blk 799, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 22 $3,000 Blk 366, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 22 $600 Blk 312, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 22 $3,200 Blk 812, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $3,700 Blk 166, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $2,300 Blk 331, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $3,200 Blk 448, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $2,000 Blk 855, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 22 $2,000 Blk 804, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $3,500 Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $3,500 Blk 329, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $3,300 Blk 449, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Nov 22 $2,900 Blk 801, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $3,000 Blk 800, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $3,500 Blk 253, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $2,500 Blk 142, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $3,300 Blk 413, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $3,200 Blk 805, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Dec 22 $1,950 Blk 783, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $3,300 Blk 116, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $2,500 Blk 165, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $2,600 Blk 257, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $2,800 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $3,100 Blk 451, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $2,300 Blk 787, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $2,150 Blk 804, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $3,500 Blk 329, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $2,000 Blk 800, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $3,300 Blk 112, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $2,400 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Jan 23 $3,100 Blk 448, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 23 $2,200 Blk 449, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 23 $2,500 Blk 450, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 23 $3,300 Blk 450, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 23 $3,400 Blk 451, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 23 $3,550 Blk 781, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 23 $3,000 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 23 $3,300 Blk 855, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Feb 23 $1,600 Blk 115A, Yishun Ring Rd 1987 4RM
Mar 22 $2,150 Blk 115B, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $1,800 Blk 240, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $2,100 Blk 310, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $2,300 Blk 314, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $2,000 Blk 787, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $2,400 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $2,500 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $3,100 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $3,200 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $2,350 Blk 805, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $2,100 Blk 411, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $3,200 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $2,350 Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $1,600 Blk 120, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $2,600 Blk 805, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $1,900 Blk 413, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $2,150 Blk 115A, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $2,600 Blk 120, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $2,600 Blk 167, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $2,200 Blk 240, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $2,400 Blk 241, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $1,800 Blk 314, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $2,500 Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $2,550 Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $3,600 Blk 120, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $2,400 Blk 812, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $1,800 Blk 236, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Apr 22 $2,100 Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 5RM
May 22 $2,600 Blk 330, Yishun Ring Rd 1987 5RM
May 22 $2,000 Blk 412, Yishun Ring Rd 1987 5RM
May 22 $2,000 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 5RM
May 22 $1,200 Blk 236, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $2,200 Blk 109, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $2,150 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $2,050 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $2,200 Blk 804, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $2,000 Blk 809, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $2,100 Blk 809, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $1,800 Blk 386, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $2,000 Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $2,600 Blk 398, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $3,000 Blk 310, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $2,000 Blk 775, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jun 22 $2,300 Blk 855, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 22 $3,200 Blk 309, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 22 $2,000 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 22 $2,200 Blk 794, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 22 $2,000 Blk 332, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 22 $2,100 Blk 619, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 22 $1,500 Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jul 22 $2,100 Blk 413, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 22 $2,200 Blk 357, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 22 $2,500 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 22 $2,700 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 22 $2,500 Blk 115C, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 22 $2,800 Blk 677C, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 22 $2,700 Blk 308, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 22 $2,000 Blk 624, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Aug 22 $3,000 Blk 677B, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 22 $2,200 Blk 115B, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 22 $2,000 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 22 $2,300 Blk 620, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 22 $3,200 Blk 775, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 22 $2,600 Blk 257, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 22 $3,500 Blk 775, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 22 $3,200 Blk 799, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 22 $2,400 Blk 366, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Sep 22 $3,500 Blk 677C, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Oct 22 $3,500 Blk 410, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Oct 22 $2,700 Blk 677B, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Oct 22 $3,200 Blk 796, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Nov 22 $2,700 Blk 120, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Nov 22 $2,900 Blk 786, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Nov 22 $3,000 Blk 332, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Nov 22 $1,300 Blk 677C, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Dec 22 $2,300 Blk 236, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Dec 22 $3,700 Blk 332, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Dec 22 $3,300 Blk 398, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Dec 22 $3,300 Blk 795, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jan 23 $2,500 Blk 787, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jan 23 $3,200 Blk 798, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jan 23 $1,900 Blk 367, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jan 23 $3,800 Blk 115C, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Jan 23 $2,800 Blk 238, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Feb 23 $2,800 Blk 804, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Feb 23 $2,800 Blk 386, Yishun Ring Rd 1987 5RM
Mar 22 $1,500 Blk 364, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Apr 22 $1,800 Blk 360, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Mar 22 $1,800 Blk 352, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Apr 22 $3,000 Blk 328, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Apr 22 $2,100 Blk 326, Yishun Ring Rd 1988 EXE
May 22 $2,600 Blk 352, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Jun 22 $2,100 Blk 355, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Jun 22 $2,300 Blk 355, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Jul 22 $2,650 Blk 792, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Jul 22 $2,700 Blk 356, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Sep 22 $3,000 Blk 387, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Nov 22 $3,100 Blk 792, Yishun Ring Rd 1988 EXE
Mar 22 $1,500 Blk 451, Yishun Ring Rd 2012 2RM
May 22 $1,200 Blk 452, Yishun Ring Rd 2012 2RM
Jan 23 $1,650 Blk 451, Yishun Ring Rd 2012 2RM
Source: HDB/SRX
Source: HDB/SRX
Nearby Projects
Developer: N.A.
Yishun
Completed in: 1985
99 Years